Luxury & Elegant Companions
professional and discreet attitude Bratislava | Slovakia

VIP companion no escort
Bianka
Bratislava | Slovakia 


 • age: 23years old
 • height: 173cm
 • weight: 59kg
 • measures: 95-69-93
 • bra size: 85C
 • color of hair: brown
 • color of eyes: brown
 • clothing size: 36|S
 • shoe size: 38
 • tatto: yes
 • piercing: no
 • smoker: no
 • languages: english-basic
 • favourite cuisine and drinks: italian cuisine, pasta, meat, champagne
 • hobbies: horse riding, tennis, reading the books, walking in nature
 • nationality: Slovakian
 • nationality: Slovakian
 • based: Luxury & Elegant companion no escort from Nitra|Bratislava
 • traveling: Bratislava, Vienna, Budapest, Prague, all Europe, Worldwide
 • biometric passport: yes
 • all additional infos on the request by mail

About me
Comming soon...


Gallery
Because of discretion photos in gallery are with invisible faces, photos with clear face, real photos without retouching, photos from my private life, selfies will be sent upon request by mail. 


Reviews
09.02.2019 | R | lady Bianka

"Vôbec neodporúčam spoločníčku Bianku. Má svoje vlastné predstavy o strávení spoločného času ( pokiaľ nie je vopred mailom presne dohodnutá aktivita a v danom čase, spontánnosť teda na bode nula) . Cítil som ako keby som bol na spoločnom víkende so vzdialenou známou. Na akúkoľvek aktivitu ju treba nabádať, pôsobila veľmi odmerane,ba priam až vypočítavo, nejavila záujem o spoločné a romantické prežitie víkendu.. Neustále sa sťažovala na bolesti chrbta ( dôsledok pádu v roku 2018) a keď ráno mala ťažkosti vstať z postele na raňajky, rozhodol som sa ukončiť spoločný víkend, kedže kúpanie a masáže v SPA by jej mohli viac uškodiť. Do dnešného dňa mi nebola prinavrátená alikvotná suma, na ktorej sme sa dohodli..Záverom, to bolo skôr trápenie ako romantický víkend. Veľmi zlá skúsenosť.

I don't recommend Bianka's companion at all. She has her own ideas of spending time together (unless the activity is precisely agreed in advance and spontaneity is strange word for her ). I felt like I was with a stranger on a weekend . She should be encouraged for any activity, she was very distant, even calculating, she wasn't interested in a common and romantic weekend . She was constantly complaining about back pain (a fall in 2018) and when she had difficulty getting out of bed in the morning for breakfast, I decided to end the weekend , as bathing and massages in the local SPA could hurt her more. To date, I have not got an agreed amount back . Very bad experience.  


In case of your interest to add click here


Statement of our company
Presentation of lady Bianka published on this web page was created solely with the purpose to provide Luxury & Elegant companion, strictly without provision of escort services. In case the parties will agree on different type of services, the owner of this web page will not be legally responsible.